Curs Tècnic Competent en l' Elaboració de Plans d' Autoprotecció en l'àmbit local. Tercera Edició. Vs Català

Iniciem la 3ª Edició del Curs habilitant i autoritzat dirigit a titulats universitaris, Màster Graduats, Diplomats,... segons l'ordre  IRP/516/2010 de 8 de novembre per l' acreditació del personal tècnic competent per l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Más informacion