Tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de Catalunya-Superior. IIIª Edició.
  • EL CURS DE TÈCNIC COMPETENT EN L'ELABORACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ, està dirigit a titulats universitaris Màster, Graduats, Llicenciats, Diplomats, etc ..., que vulguin ampliar la seva activitat laboral a l'àmbit dels plans d'autoprotecció.
  • La realització de el curs, els permetrà disposar de la formació adequada per complementar la formació universitària dels tècnics que vulguin elaborar i signar Plans d'Autoprotecció amb la deguda acreditació emesa per l'administració competent.
  • A l'acabar, l'alumne obtindrà el títol de TÈCNIC COMPETENT EN L'ELABORACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ D'ÀMBIT AUTONÒMIC (Nivell Superior), expedit pel TÈCNICA MINERA APLICADA, S.L. (TECMINA), sota l'acreditació emesa per l'ISPC amb el nº d'expedient (ACR / 25/2017).