Tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció.300h Bàsic-Local
  • EL CURS DE TÈCNIC COMPETENT EN L'ELABORACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ, està dirigit a titulats universitaris Màster, Graduats, Llicenciats, Diplomats, etc ..., que vulguin ampliar la seva activitat laboral a l'àmbit dels plans d'autoprotecció.
  • La realització de el curs, els permetrà disposar de la formació adequada per complementar la formació universitària dels tècnics que vulguin elaborar i signar Plans d'Autoprotecció amb la deguda acreditació emesa per l'administració competent.
  • A l'acabar, l'alumne obtindrà el títol de TÈCNIC COMPETENT EN L'ELABORACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ D'ÀMBIT LOCAL (Nivell Bàsic) , expedit per TÈCNICA MINERA APLICADA, S.L. (TECMINA), sota l'acreditació emesa per l'ISPC amb el nº d'expedient (ACR / 25/2017).