Curs Tècnic competent en l'elaboració de Plans d'Autoprotecció en l'àmbit autonòmic. 2ª Edició.Català

Curs que  permetrà disposar de la formació adequada per complementar la formació universitària d'aquells tècnics que vulguin elaborar i signar Plans d'Autoprotecció en l'àmbit Autonòmic amb la deguda acreditació emesa per l'adminsitració competent.

Imprescidible disposar de l'acreditació en l'àmbit local .